Stāvvietā novietošanas pakete, 360° kamera

Viegla novietošana stāvvietā un manevrēšana.

Apkārtskats un šķēršļu brīdinājums.

Stāvvietā novietošanas pakete ar 360° kameru var ievērojami palīdzēt vadītājam iebraukt un izbraukt no stāvvietas, kā arī manevrēt. 360° kamera parāda zonu apkārt automobilim, nodrošinot skatu no putna lidojuma un zem loga līnijas. Tādējādi tā palīdz atpazīt šķēršļus, novietojot automobilī stāvvietā un manevrējot. Turklāt stāvvietā novietošanas asistents līdz 10 km/h braukšanas ātrumam ar vizuālu un akustisku signālu brīdina par šķēršļiem automobiļa priekšpusē un aizmugurē un palīdz novērst bojājumus, novietojot automobili stāvēšanai un manevrējot. Uzsākot braukšanu, papildu atbalstu nodrošina Drive Away Assist, kas automātiski samazina braukšanas uzsākšanas ātrumu, ja sistēma pirms braukšanas uzsākšanas braukšanas virzienā atpazīst priekšmetus. Tādējādi var novērst frontālās sadursmes, kas rodas, pārslēdzot nepareizu pārnesumu vai sajaucot akseleratora un bremžu pedāli.