Neredzamās zonas asistents

Palīdz, mainot braukšanas joslu un izbraucot no stāvvietas atpakaļgaitā.

Uzrauga zonu automobiļa sānos un aizmugurē.

Neredzamās zonas asistents ar Rear Cross Traffic Alert var izmantot vizuālus un skaņas brīdinājumus, lai novērstu negadījumus, mainot braukšanas joslu un izbraucot no stāvvietas atpakaļgaitā. Ja neredzamās zonas asistents neredzamajā zonā konstatē transportlīdzekli, tas brīdina, atbilstošajā ārējā spogulī parādot sarkanu trijstūri. Ja, neskatoties uz šo vizuālo brīdinājumu, tiek ieslēgts virzienrādis, trijstūris sāk strauji mirgot un papildus atskan brīdinošs skaņas signāls. Papildus tam Rear Cross Traffic Alert var palīdzēt izvairīties no negadījumiem, izbraucot no stāvvietas atpakaļgaitā, brīdinot vadītāju par garām braucošiem transportlīdzekļiem.