digitālais radio (DAB)

Vairāk informācijas, labāka uztveršana.

Digitālā standarta DAB un DAB+ uztveršanai.

Digitālais radio paplašina radio vai multivides sistēmas ar digitālo uztvērēju un uztver standarta DAB un DAB+ virszemes digitāli pārraidītās radio programmas. Tas aizrauj ar plašu izvēli (atkarīga no valsts), labāk uztveršanas īpašībām un iespaidīgu skanējumu. Turklāt tas nodrošina vērtīgu papildinformāciju, piemēram, par satiksmes stāvokli vai radio programmu. Tā kā digitālā apraide vēl nav visaptveroša, digitālais radio atkarībā no signāla stipruma automātiski pārslēdzas no digitālas uz analogu uztveršanu un otrādi.