Vito Tourer joslā noturēšanas asistents

Vērtīgs atbalsts joslas noturēšanai.

Palīdz noturēties braukšanas joslā.

Joslā noturēšanas asistents var palīdzēt izvairīties no negadījumiem, nejauši izbraucot no braukšanas joslas. Daudzfunkcionālā kamera spēj identificēt braukšanas joslas robežlīnijas, un tā kontrolē, vai transportlīdzeklis pārvietojas pa braukšanas joslu. Ja tiek konstatēta nejauša izbraukšana no braukšanas joslas, piemēram, neuzmanības dēļ, sistēma brīdina ar stūres rata pulsējošu vibrāciju. Tādējādi vadītājs tiek aicināts atgriezties braukšanas joslā.

Joslā noturēšanas asistents ir aktīvs, sākot ar ātrumu 60 km/h. To var ieslēgt un izslēgt, izmantojot izvēlni “Palīdzība” kontrolaparātu panelī, un pielāgot atbilstoši vēlamajai jutībai. Joslā noturēšanas asistents atpazīst aktīvo braukšanas veidu, piemēram, pagriežoties, bremzējot, paātrinot vai ieslēdzot braukšanas virziena rādītāju, sistēmas brīdinājums netiek izraisīts.