Atpakaļskata kamera

Vislabākā redzamība tieši aiz automobiļa.

Uzlabota drošība, braucot atpakaļgaitā.

Atpakaļskata kamera palīdz, novietojot automobili stāvvietā un manevrējot: tā atvieglo redzamību zonā tieši aiz automobiļa, kas vadītājam nav pārskatāma.

Tuvās distances kamera bagāžas nodalījuma vāka rokturī, uzņem automobiļa apkārtējās zonas attēlu un nogādā informāciju uz multivides sistēmas displeju priekšējā daļā. Fotoreālais attēls tiek papildināts ar dinamiskām palīglīnijām.

Atpakaļskata kamera tiek aktivizēta, ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu. Tā izslēdzas, kad manevrēšana ir pabeigta. Tas nozīmē, kad atpakaļgaitas pārnesums 15 s netiek ieslēgts, tika nobraukti vairāk par 10 km/h vai ātrums pārsniedz 10 km/h. Apvienojumā ar izvēles aprīkojuma piekabes ierīci ir pieejama tuvināšanas funkcija, kas atvieglo piekabes pievienošanu.