ATTENTION ASSIST

Brīdina vadītāju par pārgurumu.

Novērtē attiecīgos parametrus, lai atpazītu nogurušu vadītāju.

ATTENTION ASSIST var palīdzēt novērst mirklīgu aizmigšanu, tādējādi veicinot braukšanas drošību, jo īpaši ilgos braucienos un naktī. Sistēma vizuāli un akustiski brīdina vadītāju, ja tiek pamanītas pārgurumam vai neuzmanībai raksturīgas pazīmes, un aicina vadītāju uz kādu brīdi pārtraukt braucienu. Lai analizētu braukšanas stilu, tiek izvērtētas stūrēšanas kustības un pēc tam izveidots vadītāja individuālais profils.
Piecu līmeņu krāsainā joslu diagramma vizualizē vadītāja pašreizējo uzmanības līmeni un parāda to daudzfunkciju displeja kontrolaparātu panelī. Ja ATTENTION ASSIST konstatē zemu uzmanības līmeni, kafijas krūzes simbols iesaka pauzi un atskan signāls. Sistēma darbojas ātruma diapazonā no 60 līdz 200 km/h; to kontrolaparātu panelī var iestatīt un izslēgt atbilstoši vēlamajai jutībai.