Garantēta laba aizsardzība. Mercedes-Benz garantija[1] — jūs varat uz to paļauties.
[1] Papildinformācija par garantijas nosacījumiem ir atrodama automobiļa servisa informācijas brošūrā.
Rūpes par drošību jau pašā sākumā. Visiem jaunajiem Mercedes-Benz automobiļiem ir pieejama divu gadu jauna automobiļa garantija. Šī garantija papildina tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz materiālu nepilnībām un pirmajos divos gados sniedz jums sirdsmieru.

Garantija ir spēkā no automobiļa piegādes brīža (vai no tā sākotnējās reģistrācijas datuma, ja tas noticis ātrāk) un tai nav nobraukuma ierobežojuma.

Garantijas līgums ir pieejams mūsu attiecīgajā valsts tirdzniecības organizācijā. To atzīst visas Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice.
Button
Strapline Content Button
Strapline Content Button
Strapline Content Button
All categories Choose the right accessories for your Mercedes.